1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Struktura powierzchni

Według danych z operatu ewidencji gruntów i budynków na dzień 31.12.2010r.
Gmina Jadów zajmuje obszar 11655,3425 ha, w tym: Grunty rolne:
• grunty orne - 4437,1343 ha 38,2%
• łąki - 1264,3319 ha 10,8%
• pastwiska - 1365,2158 ha 11,7%
• sady - 36,2522 ha 0,3%
• grunty pod wodami - 194,4811 ha 1,7%
• nieużytki - 138,3067 ha 1,2%
Tereny zurbanizowane:
• tereny komunikacyjne - 382,4912 ha 3,3%
• zabudowa mieszkaniowa - 401,9121 ha 3,4%
• zabudowa rekreacyjna - 10,9022 ha 0,1%
• tereny przemysłowe - 0,6882 ha -
Grunty leśne i zadrzewione
• lasy - 3285,3742 ha 28,3%
• grunty zadrzewione - 117,7926 ha 1,0%
Gmina stanowi 12,23% powierzchni powiatu.