1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania jest wewnętrznym aktem normatywnym wydawany przez pracodawcę, określającym systemy wynagrodzeń  u danego pracodawcy, stawki wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych grup pracowników, pozostałe składniki wynagrodzenia za pracę, określa również zasady przyznawania wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych, czy za przestój. Pracodawca ma obowiązek wprowadzić regulamin wynagradzania, gdy zatrudnia co najmniej 20 pracowników oraz gdy pracownicy nie są objęci zakładowym ani ponadzakładowym układem zbiorowym.Zarządzenie Nr 30/2016
Wójta Gminy Jadów
z dnia 20 maja 2016r.
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Gminy Jadów

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.), art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje :

- czytaj dalej