1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Regulamin pracy

Regulamin pracy określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, związane z porządkiem w zakładzie pracy. Wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie nie mogą być mniej korzystne dla pracowników, niż przepisy Kodeksu pracy, przepisy innych aktów prawnych, ustaw oraz porozumień zbiorowych i postanowień układów zbiorowych pracy.  Pracodawca ma obowiązek wprowadzić Regulamin pracy, jeżeli zatrudnia conajmniej 20 pracowników. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch  tygodni od momentu podania go do wiadomości wszystkim pracownikom. 

Zarządzenie Nr 91/2018
Wójta Gminy Jadów
z dnia 31 grudnia 2018r.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla pracowników
Urzędu Gminy Jadów
 
Na podstawie art. 104 -1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy zarządzam co następuje

§ 1

Ustalam Regulamin Pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jadów o następującej treści ... Pobierz PLIK w formacie PDF