1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Wójt

                                       Wójt Gminy Jadów

Dariusz Stanisław Kokoszka
I piętro, pokój nr 28
przyjęcia interesantów - środa
od godz. 8.00 do 16.00
tel. (25) 785-44-05
  mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zakres zadań i obowiązków wynikający z Regulaminu Organizacyjnego
  1. Wójt kieruje pracą Urzędu, zapewniając warunki prawidłowego i efektywnego jego funkcjonowania.
  2. Do wyłącznej kompetencji Wójta należy m.in.:

1)    kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
3)    określanie polityki kadrowej i płacowej;
4)    zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników, ocena kadry kierowniczej Urzędu;
5)    zatwierdzanie okresowych ocen pracowników dokonywanych przez kadrę kierowniczą Urzędu;
6)    udzielanie upoważnień i pełnomocnictw;
7)    projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy;
8)    prowadzenie gospodarki finansowej gminy w tym wykonywanie budżetu;
9)    wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;
10)   pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy oraz gminnego zespołu reagowania kryzysowego;
11)   kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
12)   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady.

3. Wójt kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych oraz przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.
4.Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa oraz jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.