1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Uczniowski Klub Sportowy przy ZSP w Urlach


Uczniowski Klub Sportowy
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Urlach


Władze Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu - Aniela Dobosiewicz
Sekretarz - Rafał Gajewski
Członek Zarządu - Justyna Kamińska
Członek Zarządu - Regina Sadlik
Członek Zarządu - Karolina Borowska

Celem działania Stowarzyszenia  jest:

 1. Upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku, poprzez organizowanie różnych form aktywności ruchowej.
 2. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz rekreacji na zasadach obowiązujących w polskim ruchu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży.
 3. Tworzenie warunków i rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród mieszkańców gminy, powiatu oraz województwa poprzez organizowanie sekcji sportowych oraz organizowaniu zajęć pozalekcyjnych.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem społeczności wiejskiej. Rozwijanie sportu wyczynowego.
 5. Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz o trudnej sytuacji rodzinnej.
 6. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającej dzieciom i młodzieży uczącej się.
 8. Działanie na rzecz środowiska naturalnego.
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Przedsięwzięcia organizowane przez UKS przy ZSP w Urlach :
 1. Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw
 2. Ogólnopolski Turniej Gier i Zabaw
 3. Gminne Biegi Przełajowe
 4. Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki - nauka pływania, nauka jazdy na łyżwach
 5. Wyjazdy sportowo - rekreacyjne.
więcej na http://www.spurle.pl/