1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Gaz w Gminie Jadów

Sieć gazowa Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia rozpocznie się na początku wiosny 2017 roku. Budowa będzie podzielona na 5 etapów. Przewidywane zakończenie prac budowlanych gazociągów oraz stacji gazowej redukcyjnej w Rudzienku do końca września 2017r. Później trwać będą odbiory, uzyskiwanie pozwoleń na eksploatację sieci gazowej. Przewidujemy, że klienci będą mogli rozpocząć odbiór gazu bezpośrednio z gazociągu Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów nie później niż od stycznia 2018r. W kolejnych latach sieć gazowa będzie rozbudowywana, o czym będziemy informować na bieżąco. Równolegle z budową sieci gazowej mieszkańcy, firmy i instytucje mogą przygotowywać swoje obiekty do odbioru paliwa gazowego, realizując inwestycję od projektu po wykonanie instalacji gazowej w swoich nieruchomościach.
 

Gaz w Gminie Jadów coraz bliżej

W dniu 9 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy Jadów odbyło się spotkanie wójtów i burmistrza z firmą SIME Polska, która odpowiedzialna jest za budowę gazociągu w Gminie Jadów, Dobre, Strachówka i Łochów. SIME Polska to firma dystrybucyjna, dostawca gazu do odbiorcy. Swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 2009r. Podczas spotkania dyrektor zarządzający SIME Polska Jerzy Trzciński przedstawił aktualny stan przygotowań do realizacji planów inwestycyjnych w poszczególnych gminach, po czym pracowano na mapach, omawiając szczegółowo poszczególne etapy inwestycji.

W ramach projektu w obecnym roku zaplanowane są do realizacji : stacja pomiarowa w Rudzienku, obok niej stacja redukcyjna oraz gazociąg magistralny z Rudzienku k. Dobrego do Łochowa o długości ok. 32 km, a także przyłączenie do sieci obiektów zlokalizowanych przy trasie gazociągu magistralnego. Aby inwestycja miała rację bytu muszą być spełnione uwarunkowania formalno – prawne, wymogi ochrony środowiska, zapewniony nadzór archeologiczny, uzyskane pozwolenia na budowę (jest już prawie komplet) i uzyskanie koncesji na dystrybucję paliw gazowych z Urzędu Regulacji Energetyki.

Termin wykonania stacji redukcyjnej, rozpoczęcia prac budowlanych – kwiecień/maj 2017r., a termin zakończenia prac z uzyskaniem gotowości stacji do uruchomienia – 31.08.2017r.

Gazociąg DN 225 mm będzie realizowany w pięciu odcinkach, przy czym pierwszy odcinek tj. Rudzienko – Dobre o dł. 2 444 m. rozpocznie się w marcu/kwietniu 2017r., a zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – czerwiec/lipiec 2017r. Budowa pozostałych odcinków ma być ukończona do 31 sierpnia 2017r.

Kluczowa dla możliwości rozpoczęcia dostaw gazu stacja pomiarowa OGP Gaz-System, powinna być ukończona w październiku 2017r. Po zakończeniu prac odbiorowych, rozpoczęte zostaną dostawy gazu. Początek dostaw gazu dla pierwszych odbiorców w naszej gminie, jeżeli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, będą miały miejsce w grudniu 2017r.

W kolejnych latach przewidziana jest rozbudowa sieci na terenie gminy.
 

Spotkanie z mieszkańcami ws. gazu

W dniu 27 lutego br. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury spotkanie Wójta Gminy Jadów i firmy SIME Polska z mieszkańcami, ws. budowy sieci gazociągowej. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas spotkanie omówione zostały plany inwestycyjne związane z budową sieci w naszej gminie.

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera załączona prezentacja.

  • prezentacja nt. gazu w Gminie Jadów - zobacz
Zdjęcie użytkownika Strona Gminy Jadów.
Zdjęcie użytkownika Strona Gminy Jadów.

Strona internetowa firmy SIME Polska - zobacz