1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFDrukujEmail

Trwa nabór wniosków do krajowego programu „Czyste Powietrze”

czyste_powietrzeWójt Gminy Jadów informuje, że podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie wspólnej realizacji programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze’’. Współpraca Gminy Jadów ma polegać na pomocy mieszkańcom w złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz poprawić komunikację z WFOŚiGW, który pełni rolę wiodącą w programie. Na mocy porozumienia Gmina została włączona w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach programu „Czyste Powietrze”. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
W związku z powyższym mieszkańcy gminy mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu, który będzie służył radą oraz przekazywał niezbędne informacje. Szczegóły można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr  21 lub pod numerem telefonu 25 785-44-12.
Pełna informacja o programie oraz wniosek o dofinansowanie jest dostępny na stronie:  https://portal.wfosi gw.pl/wymagana-dokumentacja