1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Justyna Winnicka-Bayram wtorek, 05 kwietnia 2011
Biblioteka Publiczna GminyJadów
Plac Dreszera 17

05-280 Jadów
tel. Jadów 25 675-40-47
tel. filia Urle 25 675-49-38Dyrektor
Sylwia Tryc

strona internetowa : https://bibliotekawjadowie.blogspot.com/


Biblioteka Publiczna Gminy Jadów jest gminną instytucją kultury utworzoną Uchwałą nr XI/72/2007 Rady Gminy Jadów z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.


W skład Biblioteki wchodzą:

 1.  Biblioteka Publiczna Gminy Jadów w Jadowie
 2.  Biblioteka Publiczna Gminy Jadów Filia w Urlach
 3.  Biblioteka Publiczna Gminy Jadów Filia w Sitnem
 4. Biblioteka Publiczna Gminy Jadów Filia w Zawiszynie
 5. Biblioteka Publiczna Gminy Jadów Filia w Sulejowie.


Godziny otwarcia biblioteki  :

Brak dostępnego opisu zdjęcia.


Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, jak  również nadzór nad właściwym doborem materiałów bibliotecznych,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
 4. popularyzacja książki i czytelnictwa,
 5. współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,  organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej,
 6. popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informatycznego,
 7. organizacja i uczestnictwo w wystawach promujących Gminę Jadów,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
 9. promowanie działalności organów samorządu gminnego

Biblioteka może podejmować inne formy działania w dziedzinie kultury i oświaty wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Wszystkie lokale Biblioteki są otwarte i utrzymywane do dyspozycji mieszkańców, którzy mogą korzystać z nich bezpłatnie lub w przypadku prywatnych wydarzeń za odpłatnością, wynoszącą :

 • Filie w Sitnem i Sulejowie - 500,00 zł
 • Filie Biblioteki w Urlach i Zawiszynie - 300,00 zł
 • Biblioteka główna w Jadowie - 200,00 zł.

W przypadku, gdy impreza trwa mniej niż 12 godzin (łącznie z przygotowaniem) stosowany jest upust w wysokości 50%.

zobacz nas na Facebooku

Statut ---> pobierz