1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

LO w Urlach

PDFDrukujEmail

Wpisany przez Justyna Winnicka-Bayram piątek, 27 marca 2015

Obraz może zawierać: 6 osób
„Tak jak konieczna jest narodowi szkoła,
tak samo konieczne jest przejście młodzieży przez wojsko.
Dopiero szkoła i wojsko czynią człowieka dojrzałym”

Marsz. J. Piłsudski
 

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach istnieje od 2002 roku i jest to jedyna w Powiecie Wołomińskim publiczna szkoła kształcąca młodzież w klasach mundurowych. Ma w tym już siedemnastoletnie doświadczenie. Od września 2017 roku klasy mundurowe zostały objęte „Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” organizowanym przez MON. Od 1 września 2019 roku zakwalifikowaliśmy się do III edycji tego programu. Dzięki udziałowi w programie uczniowie z klas wojskowych otrzymują kompletne umundurowanie. Absolwenci tych klas mogą liczyć na:

  • odbycie skróconego, poligonowego szkolenia kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rekrutacji);
  • stałe konsultacje Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Klasy służb mundurowych wyposażają w wiedzę i umiejętności ułatwiające poruszanie się w tematyce funkcjonowania wojska, policji i innych służb mundurowych. Zajęcia kształtują charakter, uczą samodyscypliny, wytrwałości i odpowiedzialności.

Ważną umiejętnością w zawodach mundurowych jest znajomość sztuk walki. W czasie zajęć oraz poza nimi uczniowie trenują różne techniki walki: posługiwanie się nożem, tonfą, kijem, a także uczą się sposobów obezwładniania przeciwnika.

Nasi uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich podczas zajęć na strzelnicy przy szkole oraz w czasie wyjazdów ćwiczeniowych na profesjonalne strzelnice, gdzie mogą doskonalić swoje umiejętności i wykazywać się znajomością „fachowej” wiedzy z zakresu posługiwania się bronią.

Od początku istnienia szkoła współpracuje z Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, gdzie uczniowie są regularnie szkoleni przez żołnierzy. Ponadto współpracujemy m. in. z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendą Powiatową w Wołominie, komisariatem Policji w Jadowie, z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Wołominie i innymi jednostkami służb mundurowych.

Wykształcenie zdobyte u nas to szansa na kontynuowanie nauki w szkołach wyższych i na pracę w służbach mundurowych.

www.liceumurle.pl